Rodné číslo je nutné při registraci i obnově

Občas se nám stane, že někdo nechce poskytnout své rodné číslo, které je nutné k registraci. Proč, potřebujeme vědět Vaše rodné číslo? Je to jednoduché, rodné číslo slouží výrobci, aby jeden a ten samý člověk nebyl registrován dvakrát, aby nedošlo k duplicitě a podvodům v rámci MLM distribučního systému. Občas se také stane, že lidé zapomenou heslo a než aby si vygenerovali nové chtějí se registrovat znovu s jiným emailem. Jediný způsob jak rozeznat originální registraci je právě Vaše rodné číslo. Ve všeobecných podmínkách je uvedeno následující:
IX. Ochrana osobních údajů 
1) Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 
2) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
3) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích nebo je sám ve svém uživatelském účtu změnit. 
 
Vaše rodné číslo nebude zneužito, nebude nikde na webu ani zveřejněno, nemusíte se ničeho bát. Rodné číslo opravdu slouží k jen rozeznání jedinečnosti a je důležité jak pro registraci tak i pro obnovu registrace (když už jste byl/a dříve členem, ale byl/a jste vyřazen/a). Navíc zrovna v Českém státním systému, kdy je rodné číslo často variabilním symbolem sloužícím k platbám u úřadů. Kompletní rodné číslo je v ČR zároveň i DIČ všech podnikajících OSVČ, keří jsou plátci DPH a toto je veřejně dostupné na internetu, takže se o nějaké důležité tajné informaci nedá mluvit.